Om meg

Njål Tengs Abrahamsen

ARBEIDSBAKGRUNN

Jeg har arbeidet som konsulent, troubleshooter, mellomleder, linjeleder og direktør i flere store norske og internasjonale konsulentfirmaer. Min kundeliste har inkludert de største firmaer i Norge og Norden. Jeg holder foredrag innen ledelsesfilosofi og motivasjon og er mentor for en leder “in the making”. Jeg er medlem av institutt for ledelse og fremtidsforskning som er et forskningsinstitutt innen Norsk Odd Fellow Akademi. På veien har jeg lært mye. Om meg selv, og om mennesker sammen med andre og alene. Jeg arbeider for tiden som  Direktør Marin Infrastruktur i Statens Kartverk – Sjødivisjonen og er aktivt medlem i Directors Club innen Presidents Institute. Jeg deltar i MIT REAP og sitter i flere statlige og lokale utvalg og har mange store formelle og uformelle nettverk.

UTDANNELSE

Jeg har en lang og variert utdannelse. Som så mange andre på min alder ble jeg bitt av data basillen i veldig ung alder når jeg fikk min første Commodore Vic20. Valget var derfor enkelt når det kom til studier og jeg tok derfor EDB ingeniør som privatist mens jeg gikk på videregående skole. Etter jeg var ferdig med videregående og EDB ingeniør studiet mitt så flyttet jeg til Oslo hvor jeg studerte Rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo samtidig som jeg studerte Systemering ved NKI Datahøgskolen. Etter endt studie i Oslo så dro jeg til UK hvor jeg studerte Computing and Mathematical Science ved Oxford Brookes University. I voksen alder har jeg studert videre ved Oxford University men denne gangen ble det Philosophy and religious studies. Jeg kjenner meg selv såpass godt at jeg vet jeg kommer til å begynne på en MBA iløpet av de nærmeste årene 🙂  

KORT BIO

 Med min bakgrunn fra konsulent bransjen, kundebehandling, ledelse, coaching, strategiarbeid og opp- og nedbemanning har jeg opparbeidet en solid kompetanse på det å få folk til å dra i samme retning, på å finne sin motivasjon og sin driv, og ikke minst, finne tilbake troen på seg selv og sine drømmer. Jeg beskriver meg selv som meget profesjonell, hardtarbeidende og oppriktig. Jeg er entusiastisk når jeg påtar meg nye utfordringer i livet og jeg trives med å motivere menneskene rundt meg. Positiv og ærlig er hva mine venner vil beskrive meg som mens mine ansatte vil beskrive meg som tydelig, krevende og rettferdig.

Jeg ser på meg selv som en tilrettelegger. Jeg har stor tro på at mennesker og bedrifter har enorme ressurser i seg, ressurser og potensiale som ikke alltid blir utviklet, dyrket frem, finpusset eller brukt på rett plass. Og det er dette jeg vil jobbe med, mot bedrifter og mot enkeltpersoner. Når folk finner det de er gode på og det de trives med (noe som ofte er det samme!) skjer det noe. Vi retter oss litt opp i ryggen, smiler kanskje litt inni oss, og ser med glede frem til dagens oppgaver. Den gnisten som tennes i folk, den er gull verdt.

Mangfold blir ofte begrenset til akademia og HR og selv der blir ikke alltid mangfold sett på i et positivt lys. Faktisk er det enkelte som ser på mangfold som et ømtålig emne som bør skyves tilside eller aller helst unngås. Jeg ser annerledes på mangfold.

Jeg vet at mangfold er brenselet for kreativitetens flamme – gnisten som får en organisasjon til å omfavne alle synspunkter og som øker organisasjonens oppfinnsomhet og fantasi.

Som leder tror jeg på aktiv deltakelse og involvering og er overbevist om at dette kan kun gjøres gjennom å være synlig og aktiv. Jeg setter høye mål for meg selv og ønsker utfordringene ved å være en leder velkommen. Jeg delegerer arbeid men aldri ansvar!

INTERESSER

Jeg er gift og er så heldig å ha en sønn på 11år som heter Lysander (han som bringer enighet eller lysende menneske) samt en liten hund som heter Kompis.

Jeg er for tiden Eks Overmester i Loge 31 Erling Skjalgsson IOOF og sitter også i det Akademiske råd i Norsk Odd Fellow Akademi. Odd Fellow Ordenen baserer sitt budskap på medmenneskelige verdier, og søker å gi medlemmene gode etiske holdninger.  Nestekjærlighet, menneskeverd, rettferdighet, omsorg og medfølelse er begreper som står sentralt i Ordenen.

Jeg har en stor lidenskap for horologi, studiet av klokker. Jeg har alltid påstått at klokken er menneskehetens viktigste oppdagelse noensinne. Du kan viske bort all verdens Rembrandter og verden vil være mer eller mindre den samme. Tar du derimot og fjerner alle klokker så vil hele verden bli annerledes. Arbeidet til menn som Christiaan Huygens og John Harrison har fullstendig endret måten vi regner tid. De har inspirert meg til å samle på og beundre nydelige ur.

Det første uret jeg noensinne fikk var en Scandia 17 jewels – jeg fikk det av min far på min første skoledag. Jeg har fremdeles det uret og bruker det avogtil.

Som barn kunne jeg ofte sitte ved kjøkkenbordet mens jeg forsøkte å fikse et ur og interessen min vokste videre. Det er umulig å tenke seg en verden uten klokker og det har alltid fasinert meg.

Jeg eier nå en ganske så omfattende klokkesamling.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s