Tags

, , , , , , ,

Jeg hadde jeg et møte med min sjef – normalt statusmøte hvor jeg informerer om status siste 14 dager og hva vi har planlagt de neste 14 dagene. «Njål, du må styre dine ansatte slik som de andre direktørene gjør» Var hun ikke fornøyd med min lederstil?

Jeg har knyttet til meg fire ekstremt dyktige medarbeidere som alle er eksperter innen sine felt. Jeg stoler 110% på dem og VET at de til enhver tid arbeider for arbeidsgivers interesser. Ingen skjulte agendaer, bare masse hardt arbeid og mye mistro fra andre. De leverer resultater HVER gang, de deltar i å bevege vår arbeidsgiver inn på en ny og spennende kurs og jeg er kjempestolt av dem.

Jeg viser dem respekt og lojalitet og håper jeg får det igjen fra dem – ikke fordi jeg er deres sjef men fordi jeg gir dem respekt og lojalitet.

Jeg har vært ærlig og fortalt at jeg gir mye rom til å kunne ta egne avgjørelser og at uansett om en avgjørelse var riktig eller gal så støtter jeg de. Feil er noe vi kan lære av og suksess er noe vi kan forbedre. Jeg har også sagt at jeg IKKE vil detaljstyre de med mindre de ikke leverer.

Vi har jevnlige statusmøte oss i mellom hvor vi holder hverandre informert og hvor vi kan hjelpe hverandre.

Mitt team leverer ypperlige resultater men øverste ledelse har fokus på kontroll. Ingen i mitt team har tatt noen feil avgjørelse, vi har bedre fremdrift enn jeg i utgangspunktet turde håpe på, ingen kostnadssprekk – men allikevel vil min sjef at jeg skal sitte på skulderen deres, puste dem i nakken og detaljstyre dem…

Det er trist at i mange organisasjoner så tror ledelsen at for å være effektive så må ledelse og mellomledelse DETALJSTYRE de ansatte.

Detaljstyring er komplett sløsing med alles verdifulle tid. Det suger livet ut av kreativitet, initiativ og de ansatte, det gir kun usikkerhet og skaper en arbeidsplass med unødvendig høyt stressnivå.

Detaljstyring stammer vanligvis fra en eller flere av disse:
• Lederen/ledelsens egen usikkerhet og manglende evne til å stole på sine ansatte
• Et arbeidsmiljø som ikke tillater feil og som derved heller aldri vil lære fra dem
• Et ledelse som er mer opptatt av at organisasjonen fremstår som god fremfor å tilrettelegge slik at den faktisk blir god

Ansatte ønsker en meningsfylt jobb og de ønsker en viss autonomi i hvordan de arbeider. Forsøk å lede dine ansatte ved å gi de mer rom, mer ansvar, oppgaver som vil utfordre dem og som de vil kunne vokse av. Din rolle som leder er å være en fasilitator som legger alle forutsetninger til rette for at dine ansatte skal kunne utføre sine oppgaver, ikke å sitte på skulderen deres og puste dem i nakken!

Knytt til deg de rette personene, gi de rom, respekt, tillit og lojalitet og la dem få gjøre jobben sin.

Er du enig?.