Tags

, , ,

Glede er, til å begynne med, naturlig. Jeg husker Lysanders utbrudd: “Dette har vært den kjekkeste dagen i mitt liv”. Han var fem år gammel og vi hadde vært en lang ettermiddag på Lunds tivoli. Han var så glad at jeg kunne se at han glødet. Mister vi barndommens egenskap til å oppleve glede når vi kommer til det punktet i livet at vi tar på oss en lederrolle?

Jeg blir på en måte overrasket når folk ikke ønsker å overveie å ta på seg en lederrolle. “For vanskelig” sier de. “For mange konflikter, medmenneskelige problemer, møter, byråkrati, for mye arbeid, for mange arbeidstimer”. Fokuserer vi så mye på utfordringene at vi går glipp av gleden vi kan oppleve i lederskap? Jeg elsker alt ved lederskap og har følt glede i alle lederverv jeg har hatt.

 Aldri ignorer den positive virkningen lederskap kan gi deg personlig. Din evne til å nå dine egne mål styrkes når du bygger selvsikkerhet gjennom suksess. Selv de gangene du gjør en feil burde ikke påvirke selvsikkerheten. Feire din suksess og lær av dine feil.

Jeg har alltid likt Henry Fords aforisme: “Obstacles are those frightful things we see when we take our eyes off our goal”. Men av og til blir vi så fokuserte på målet at vi mister gleden av syne. Det finnes kun ett hinder for å kunne finne gleden i lederskap: oss selv. Gleden er alltid der men vi kan ha blitt blendet av den eller latt være å følge den. Dette burde være et hinder som det er mulig å fjerne. 

Jeg finner glede i de rundt meg. Familie og venner og ikke minst i de fantastisk dyktige medarbeiderne jeg har – hver og en av dem stiller opp og leverer. Gang etter gang etter gang. 

Finn frem 5 åringen i deg selv og erfar ubegrenset glede i arbeidet du gjør som leder.