Tags

, , , ,

Vi vet jo alle at visjonære ledere skaper et inspirerende fremtidsbilde for sine medarbeidere og alle andre rundt seg.

Jeg har reflektert i over ti år på spørsmålet om hvordan visjonært lederskap oppstår. Jeg tenkte at jeg kunne “tenke litt høyt” og dele dem med dere. Det er fremdeles under arbeid så innlegget vil nok endre seg over tid.

Første trinn: Fange en visjon

Alle visjonære ledere starter med å følge noen annens visjon. Her er det viktig å huske den fundamentale praksis med å følge starter lenge før en utvikler evnen til å lede. Ved å følge lærer den fremtidige visjonære lederen å underkaste seg autoritet og ens lederstil blir formet av styrken og begrensningene hos den visjonære lederen en følger.

Styrken gir en grunnleggende modelleringsmulighet. Begrensninger og svakheter utformer overbevisning som til slutt vil forme verdiene i den fremtidige leder.

Andre trinn: Visjons pitching

Omsider starter den visjonære leder å pitche visjoner selv. Her er det tre nyanser til hvordan denne visjonen relaterer seg til visjons fangsten beskrevet ovenfor. Med andre ord så er de tidligste forsøk på å pitche en visjon funnet i en underliggende visjon hos en annen leder eller i organisasjonen til lederen som er i ferd med å utvikle seg.  Lederen pitcher sin visjon 1) i støtte til, 2) i relasjon til eller 3) i kontrast til.

I støtte til: Dette er re-pitching av en visjon som allerede eksisterer. Den visjonære lederen artikulerer og kommuniserer det som de har blitt gitt. Kommunikasjon modnes ettersom engasjement, eierskap og lidenskap for visjonen utvikler seg.

I relasjon til: Etter en stund vil den fremvoksende visjonæren skape og utvikle deres egne initiativ innenfor den større visjonen. Dette lille steget tar kunsten med visjonært lederskap til et nytt nivå. Når visjonære ledere bygger innenfor domenet av noe større så relaterer de hva de gjør mot “det store bildet”. Med andre ord, så fremmer og styrker de visjonen de “fanget” ved å pitche nye visjoner for sitt team, gruppe, avdeling eller organisasjon.

I kontrast til: Dette er et positivt steg i en ny retning. Det er ikke alle visjonære ledere som når frem hit, men mange gjør det. Og, bare så det er sagt, mange ledere som har hjulpet deg underveis vil kunne føle seg såret og sveket. Dette er normalt – er det ikke bare naturlig at en sterk og fremvoksende visjonær vil utvikle en helt ny visjon? Se nye utfordringer og søke å finne nye løsninger? Begrepet “I kontrast til” vil være til hjelp siden, i sinnet til den utviklende visjonæren, vil den nye visjonen være i kontrast til eksisterende visjon hvis disse sammenliknes. Dette kalles også misjonerende  versus tiltrekkende tilnærminger.

Tredje trinn: Å bære frem visjonen.

Nå har vi kommet frem til det punkt at visjons pitchingen har modnet til fullt eierskap. Vanligvis skjer dette samtidig med en forfremmelse eller en enda mer ledende rolle. Sagt på en annen måte: Ikke alle visjonære ledere når så langt som dette. Min mening er at det er galt å forvente at alle visjonære ledere skal ha ambisjon om å nå hit da det er en individuell innsats. Da hadde vi ikke hatt visjonære stedfortredere, underdirektører eller team.

Den største erfaringen for bæreren av visjonen er den økende bevisstheten om at visjonen ble til ved en kombinasjon av egeninnsats, modenhet, livserfaringer og forhold og samspill med andre mennesker.

Fjerde trinn: Skjebne forvaltning.

Det siste trinnet er det relativt få som oppnår siden lederen må ha demonstrert suksess som visjonsbærer over lang tid. Suksessen bygger en plattform som gir lederen ekstraordinær innflytelse og de beste ledere er de som kombinerer dette med ydmykhet. Følelsen av å bære frem visjonen over en lang periode er det jeg kaller skjebne forvaltning.

Jeg tror, fordi jeg har møtt mange av dem, det finnes tusener av ledere som når dette trinnet men vi leser sjeldent om dem i Dagens Nærlingsliv eller e24.no. Selv om de utgjør en formidabel betydning for mange, så forvalter de en mer stille skjebne.

Hva mener du om dette? Hvordan passer dette inn i din personlige erfaring? Send meg gjerne noen ord som jeg kan ta med videre i mine refleksjoner om visjonært lederskap.