Tags

, , , , , ,

Hvilke tanker farer gjennom hodet til Clark Kent når han først innser at han har superkrefter? Denne scenen sendte ilinger oppover ryggen min når jeg var barn. Hva farer gjennom hodet ditt når du har en Aha! opplevelse eller visjon? Jeg lever, jeg føler energien, jeg har kapasitet til å tenke, føle, handle og erfare livet. Når vi får en Aha! opplevelse så forstår vi plutselig våre evner og hvor kreftene kommer fra og vi innser at vi henter kraft fra vår kapasitet til å tenke, føle, gjøre og være.

5101265_orig

Tenke, føle, gjøre og være er byggesteinene for menneskelige erfaringer. Sammen så omfatter de et utrolig utvalg av evner og muligheter. Hvis vi plottet inn alle artene på jorden på en graf sammen med deres relative krefter og evner med reptiler og insekter (grunnleggende sensoriske og motoriske funksjoner)  på den ene aksen og høyere primater med rudimentære kognitive og affektive evner på den andre aksen så ville mennesket vært langt utenfor skalaen. Av alle levende arter er det kun mennesket som har muligheten til å ta tak i en problemstilling og tenke igjennom utfallene, å samstemme oss empatisk til andres (både mennesker og dyr) behov og ønsker, å respondere på en gitt situasjon med en kompleks og tilsiktet handling, påta oss en sosial rolle og å endre personlighet ut i fra sosial kontekst.

Vi kaller oss selv homo sapiens, det opplyste mennesket. Vi kunne like gjerne kalt oss selv homo potens, det mektige mennesket. Opplysthet er bare en av våre evner og dessverre for sjeldent brukt…

For å forstå perspektivet i våre evner så hjelper det å reflektere på tilstanden til noen som er avmektig, som mangler muligheten til å handle og engasjere seg i livet. Tenk på en nyfødt baby. En baby kan såvidt bevege litt på seg, gråte, spise, tisse og bæsje. Det kan hende babyen flyter over med potensial men dens kapasitet til å tenke, føle, gjøre og være er veldig begrenset. Dette endrer seg etterhvert som tid og oppforsting virker inn. Snart så gjenkjenner babyen sin mor og samtidig får den en evne den ikke hadde før – evnen til mental assosiasjon. Babyen lærer å assosiere moren med mat og det resulterer i at den føler glede når mor er i nærheten. Kapasiteten til å assosiere en ting med en annen reflekterer et nytt nivå av evner. Barnet utvikler sakte men sikkert evnene til å tenke, føle, gjøre og være og fra nå av vil dens muligheter til å leve, handle og erfare verden skyte fart.

Ingen kjenner fullt ut ens egne evner og det er litt av eventyret som livet er – å finne det ut. Å utforske hva vi er i stand til gjennom tenkning, føle, handling og være er en spennende opplevelse – det eneste som topper det er å finne ut at vi er i stand til mer enn det vi først trodde. Disse øyeblikkene er høydepunkter i livet. Vi burde gjøre det vi kan for å sette pris pådisse øyeblikkene og gjøre alt vi kan for å få nye slike øyeblikk.

Aldri tro at du kjenner summen av dine evner. Så lenge du lever vil du ha muligheten til å øke dine evner ved å tenke, føle, gjøre og være. Ofte trenger vi den rette situasjonen for å kunne låse opp vårt potensial. Endring kan være en dør som leder til en verden forskjellig fra den du kjenner og filosofi kan være nøkkelen du trenger.