Tags

, , , , , , ,

Har du lest Atlas Shrugged av Ayn Rand? Hvis ikke anbefaler jeg at du gjør det. Når du har gjort det kan du kanskje finne svaret på spørsmålet som går igjen i boken: Hvem er John Galt? (Jeg kommer ikke til å gi deg svaret i dette innlegget). Boken leses veldig mye i statene, står på listen over verdens mest innflytelsesrike bøker og den fikk også et oppsving når finanskrisen var et faktum (http://e24.no/utenriks/ayn-rand-selger-bedre-enn-noen-gang/3420968).

atlas-shrugged-book-cover

Rand sitt mesterverk har noen tankeprovoserende ideer som ledere har trykket til sitt bryst. Hennes arbeid tiltrakk seg både verdsettelse og kritikk – men grunnet hennes komplekse skrivemåte så har hennes filosofi blitt veldig misforstått.

Ideene som ble spredd gjennom hennes verk ble misforstått til å utøve makt ovenfor samfunnet og den fortsetter å bli misforstått. Mange selv-sentrerte kapitalister bruker hennes verk som basis i deres trang til å utøve makt gjennom penger. Ayn Rand har blitt feilsitert i styrerom i mange bedrifter for å motivere ansatte til å nå sine mål og deadlines.

Særlig hennes berømte/beryktede teori om Objektivismen er misforstått. Den misbrukes som rettferdiggjøring for de grådige og egoistiske. Det Rand egentlig skriver om er mennesket som et heltemodig vesen som er i stand til å oppnå alt for å være lykkelig. Derfor burde et menneske søke lykken og gjøre det som trengs for å bli oppfylt eller oppnå selv-tilfredsstillelse.

Objektivisme omfavner også det faktum at eksistens eksisterer. Virkeligheten finnes og i jakten etter å leve så må vi oppdage virkelighetens natur og være suksessfulle. “I started my life with a single absolute: that the world was mine to shape in the image of my highest values and never to be given up to a lesser standard, no matter how long or hard the struggle.” – Ayn Rand, Atlas Shrugged

Det å feiltolke filosofi har alltid skapt farlig hilstorie. Ayn Rand inspirerte mennesker til å bringe frem det beste i seg selv og å leve et meningsfullt og engasjert liv. Hennes filosofi mener du skal definere din egen mening og er kjent som Lov om Identitet.

Mennesker tilegner seg en identitet som er begrenset innenfor sosiale normer av identifikasjon. I henhold til Rand så skal det konvensjonelle alltid utfordres og en bør utforske og utvikle seg i ren glede over selvet. I stedet for å blindt følge definisjoner så ville det vært interessant å leve i en verden hvor hvert individ lever ut sin sanne teori om lykke. Problemene oppstod når objektivisme ble implementert feil. Noen mennesker proklamerte at penger gjorde dem lykkelige – med andre ord den manipulerte bank virksomheten. Faktum er at “Money is only a tool. It will take you wherever you wish, but it will not replace you as the driver. It will give you the means for the satisfaction of your desires, but it will not provide you with desires.” (Atlas Shrugged, Part Two, Chapter II, “The Aristocracy of Pull,” ).

Mange stadfestet den onde tankeflyten ved å bruke objektivisme teorien – uten å innse at det er en klar uoverenstemmelse mellom egen-nytelse og grådighet. Egen interesse er en personlig glede mens grådighet er en uendelig konkurranse om å oppnå makt. Sannheten er at vi er alle født forskjellige og vi ønsker å leve forskjellig. Men i jakten på å føle oss kjent så ignorerer vi våre lengsler og velger å følge den vanlige vei – uansett hvor ulykkelige det får oss til å føle oss. En søker etter den falske følelsen av å være god nok innpodet i ens sinn av samfunnet. I den søken så er mange former for umoral akseptable. Rand forsterker tanken på å gå utover det opplagte gjennom sitt forfatterskap. Noen må bryte med dette for å innføre det uunngåelige. “Man’s basic vice, the source of all his evils, is the act of unfocusing his mind, the suspension of his consciousness, which is not blindness, but the refusal to see, not ignorance, but the refusal to know.” – Ayn Rand, The Virtue of Selfishness

Som Sokrates en gang sa: “The unexamined life is not worth living” hvilket betyr at en alltid skal skue innover i seg selv for å finne lykke og oppdage den virkelige meningen med livet.