Tags

, , , , ,

kreativ ledelse

Hva kjennetegner en leder? Ofte er det personen som foretar den endelige beslutningen, kanskje eieren, styreformannen, direktøren eller en avdelingleder. Er disse personene kreative? Burde de være det?

Å sitte i ledelsen i en organisasjon gjør at du er fjernet fra de daglige gjøremål og elementer som foregår i resten av organisasjonen. Du skal ha oversikten, men ikke alle detaljene. Det er derfor ledere ansettes for å lede og arbeidere arbeider. Den negative konsekvensen i denne type lederskap er at hovedkilden til- og bruken av kreativitet i organisasjonen er utenfor lederens kontroll. Å ha ledere som styrer systemet (dvs rapporteringer, budsjetteringer, regnskap, KPI, kvalitetsmål osv) og arbeidere som gjør den faktiske jobben skal i utgangspunktet bety at lederne ikke får skitne hender og frigir tid som gjør at lederne ser ‘hele bildet’.

Dette betyr at lederne er ikke posisjonert til å utøve innovasjon, å finne nye og bedre måter å gjøre ting på. Rett og slett fordi de simpelthen ikke har detaljene og faktaene om hvordan systemene og prosessene fungerer på mikro-nivå.

Dette er grunnen til at ledere må ta en litt annen tilnærming når de ønsker å stimulere kreativitet eller øke innovasjonen i organisasjonen.

Det første de må innse er at de mest kreative menneskene i organisasjonen, de som virkelig er i førersetet på innovasjonen, er ikke lederne. Det er menneskene som har all kunnskap om hvordan tingene fungerer, menneskene som arbeider på gulvet som har dette potensialet. Det er så ofte mikro-endringer, på gulvet, som utgjør den store forskjellen. Det trengs fremdeles noen som har evnen til å ta et overblikk over hele systemet og prosessene men denne personen må også kjenne alle fakta, kostnader, timingen og strukturene. Dette er grunnen til at det er så viktig at arbeiderne også ser ‘det store bildet’ og at linjelednerne har evnen og selvsikkerheten som trengs til å kunne oppdage hvor forbedringer kan gjøres.

En leder må derfor ta over seg en ny lederskapsrolle. De skal ikke lengre styre systemene slik en linjeleder gjør det – ei heller skal de lede de lederne.

Den nye lederskapsrollen er å lede, eller rettere sagt, fasilitere kreativiteten til linjelederne og arbeiderne.

Nøkkelen til kreativitetsledelse er evnen til å fostre et miljø som er mottakelig til ideer, utvikling og endringer på en strukturert og progressiv måte. DET er essensen av kreativ ledelse.