Tags

, , , , ,

images

Det er synd at det ikke finnes en offisiell standard for innovasjon – siden det ikke finnes en akseptert definisjon eller standarder så gir det rom for at alle kan si at alt er innovasjon. Kontinuerlig forbedring bruker teknikker som brainstorming for å finne forbedringer i en situasjon, prosess eller produkt og resulterer ofte i en bedre løsning. Er ikke dette innovasjon? Njaaaaaaa…

Husker dere når dere var små og malte med farger? Dere malte kanskje etter en oppskrift? Vi kalte det nummermaling hjemme hos oss. Rødfargen gikk i feltene med tallet 4, grønn i feltene med 5, blå i 3 osv.

nummermaling

Jeg kan forklare forskjellen på denne måten: Malere som maler nummermaling og f.eks Picasso kan begge kalles ‘artister’. Begge bruker de samme verktøyene – maling og malerbørster og begge produserer ferdige malerier. Men, hvilket av maleriene hadde du betalt mest for? Hvilket er resultatet etter en kontinuerlig forbedring og hvilket er et mesterverk?

guernica3

Problemet med Lean og andre kontinuerlig forbedring teknikker er at det er som om innovasjon på en eller annen måte er underordnet istedetfor å annerkjenne det faktum at innovasjon gir et mye bredere resultatsett med flere muligheter og at kontinuerlig forbedring bare er en liten del av dette. Forsøker du å definere innovasjon i kontekst til kontinuerlig forbedring så mister den sin kraft til å involvere og skape, å generere fullstendig nye og uventede løsninger, tjenester og produkter. Istedetfor så holdes det fange av de som ønsker seg en forutsigbar men trinnvis løsning hver gang.

Forskjellen mellom ‘maleren’ som legger maling i nummererte felter på et kanvas som er ferdig tegnet med alle felter og Picasso er at å male etter nummer kun forbedrer et allerede eksisterende produkt mens Picasso skaper noe nytt og uventet. Når du maler etter nummer er det veldig liten sjanse for å gjøre feil men så er utfallet også forutsigbart (du finner sikkert et farvebilde på utsiden av boksen som viser hvordan det kommer til å se ut når du er ferdig). Med litt dyktighet og litt risiko kommer litt belønning. Vil du kalle det innovasjon så synes jeg din definisjon er for snever.

En mer utfyllende definisjon av innovasjon vil så absolutt inkludere kontinuerlig forbedring eller trinnvis innovasjon men den ekspanderer til å inkludere radikal eller disruptive innovasjon som skaper nye og uventede løsninger, produkter, tjenester, forretningsmodeller eller andre verdifulle utfall. Vi trenger denne definisjonen siden det er mulig å unnfange geniale løsninger og tjenester som ikke er basert på kontinuerlig forbedring av eksisterende tjenester og produkter – skulle vi brukt kontinuerlig forbedring til dette måtte vi tilsatt enda en ingrediens, nemlig magi.

Det er selvsagt behov for kontinuerlig forbedring, hvis forventningen og målet er å forbedre litt på eksisterende produkter eller tjenester. Da kommer kontinuerlig forbedring virkelig til sin rett og bør benyttes. Men, hvis situasjonen eller behovet er så stort at du trenger nye tjenester eller produkter så kan ikke kontinuerlig forbedring gi deg svaret. Kontinuerlig forbedring gjør eksisterende løsninger bedre fremfor å konfrontere det faktum at markedet eller kundene dine vil ha nye, radikale og tidligere udefinerte løsninger. Dette er også innovasjon men det er ikke magi. Noen av verktøyene er de samme innen kontinuerlig forbedring og disruptive innovasjon men tenkemåten, forventningene og forhåpningene er helt forskjellige. Hvis innovasjonsprosessen resulterer i produkter og tjenester som likner veldig mye allerede eksisterende produkter og tjenester så er teamet litt for fokusert på kontinuerlig forbedring.

En annen forskjell mellom kontinuerlig forbedring og disruptive innovasjon er at disruption (eller det å skape helt nye løsninger, produkter eller tjenester) fordrer kreativitet og evnen til å gjenkjenne og respondere på nye eller latente behov. Ingen spurte Picasso om han kunne male kubisme og ingen andre malte slik heller før Picasso skapte kubismen. Picasso tok steget ut av impresjonismen og skapte en helt ny måte å se verden på. Enhver som maler etter nummer vil streve med å skape noe nytt eller annerledes før de velger å ignorere anbefalingene som forteller hvilken farge som hører til hvilket tall og heller velger å gjøre det på sin egen måte.

Slutt med å forsøke å definere innovasjon ut i fra de verktøy du bruker og forsøk heller å definere innovasjonen du trenger og behøver utifra de resultatene du forventer. Jeg har en hammer liggende i boden min, men det gjør meg ikke til en snekker. Det faktum at du kan følge fargeanvisninger gjør deg ikke til en artist. Disse ‘feil’ definisjonene av innovasjon må fjernes slik at vi virkelig kan utforske og engasjere oss i alt det innovasjon kan tilby oss.