Tags

, , , ,

326367_10150441886136577_933956736_o

412879_10150639108891577_1680569579_o

Av alle de jobbene du har i livet, så er en av de viktigste å oppdra og utdanne dine barn. Dette betyr ikke bare å lære de alt de trenger å vite, men heller at du gir de verktøyene til å lære seg selv.

La barna møte utfordringer! Click to tweet

Den beste måten for barn å utvikle sine egne verdier er ved å tillate at de møter utfordringer og finner egne løsninger. Slike utfordringer kan inkludere å lære seg å samarbeide med en problematisk lærer, streve med en ny sport eller lære å håndtere bøller, mobbere eller klikker på skolen.

Din oppgave er å gi støtte når barna gjør feil. Click to tweet

Ved å introdusere barn til hverdagslige problemer tidlig, så vil deres selvaktelse og selvtillit utvikles på en sunn måte. Du kan bli fristet til å hindre dem i å gjøre feil og også fristet til å overtale de til ikke å forfølge egne mål men, ikke vær redd for å la de feile. Det er mye viktigere at en forelder er til stede for å gi støtte når barna gjør feil som de da kan vokse og lære av. Du har garantert dine barns interesser i hodet når du gir de hva de vil ha. Faktum er at de trenger å bli utfordret – dette gir de utfordringer de må forsøke å løse, lærer de viktige verdier og gir de erfaringer som de kan engasjere seg i.

Det er vitalt å skape en sunn familiekultur. Click to tweet

Et annet vitalt aspekt ved å være forelder er å implementere en sunn familiekultur. Fundamentet er familieverdier – et uformellt men veldig innflytelsesrikt system og retningslinjer som vil utstyre dine barn med det de trenger til å møte enhver utfordring, selv som voksne. Når du skaper en familiekultur, så hjelper det å tenke på det som en autopilot. Når den først er programmert så klarer den å styre seg selv.

La oss si at du ønsker at din familie skal være kjent for sin vennlighet. Du kan påvirke dette ved at du, ved enhver anledning, understreker viktigheten med å være vennlig. Dette kan du gjøre ved å snakke med barnet ditt om mobbing eller rose barnet ditt når det viser medfølelse og empati. På denne måten vil vennlighet være en kjerneverdi i din familiekultur.

Oppdragelse er ikke å kontrollere dårlig/uønsket oppførsel. Click to tweet

Det er utrolig lett å gli inn i tankemønsteret om at det å oppdra barn er sentrert rundt oppgaven å kontrollere dårlig/uønsket oppførsel. Denne negative fremgangsmåten er mye mindre effektiv enn å fremheve og konsentrere deg om det gode i din familie i hverdagen. Verdisettet som da kommer frem vil være godt forankret og være i stand til å takle enhver utfordring.

Som i de øvrige innleggene i “Hva er bedre enn penger” så kan du også lese familie som avdeling/organisasjon og barn som medarbeider. Men det regnet jeg med at du allerede har tatt til deg?