Tags

, , ,

lysis1

Hvis du har høye ambisjoner karrieremessig så føler du nok at innsatsen du legger inn i arbeidet ditt er det som gir deg størst belønning i livet.

Men, innsatsen du dedikerer til familien bringer også verdifull belønning. Det eneste er at denne typen belønning gjerne ikke viser seg før etter mange år. Beklageligvis så vil en mangel på investering i slike langtids belønninger kunne bidra til at de ikke materialiserer seg i det hele tatt.

Det et forhold trenger mest av alt er konstant oppmerksomhet og pleie. Click to tweet

Dette kan være vanskelig å få til og det finnes det to grunner til.

For det første så er vi alltid fristet til å investere våre ressurser i en oppgave som gir øyeblikkelig belønning, nemlig vårt arbeid. Har du 30 minutter fri etter jobben så kan denne tiden lett spanderes på familien, men altfor ofte så krever kolleger eller prosjekter på jobb din oppmerksomhet selv etter arbeidstid og dette gjør at oppmerksomheten dreies over til jobb fremfor familie.

De du deler et forhold til er sjeldent de som krever din oppmerksomhet Click to tweet

For det andre så er det slik at de du virkelig deler et meningsfylt forhold til – familiemedlemmer, venner – sjeldent eller aldri er de som roper høyest for å få din oppmerksomhet. Istedetfor så støtter de deg gjerne i din karriere uten å klage. Men husk: Bare fordi de ikke ber om din tid betyr ikke at de ikke trenger den.

Bare fordi familie og venner ikke ber om din tid betyr ikke at de ikke trenger den. Click to tweet

På en måte så representerer et forhold et paradoks. De krever konstant dedikasjon selv når det synes unødvendig. Mange ser ut til å tro at de kan kompensere for å overse deres kjære ved å vise større oppmerksomhet senere – når bare maset på jobb gir seg litt, når prosjektet er ferdig osv.

Men skader på et familieforhold i tidlig stadium vil vise seg som problemer ved en senere anledning. For eksempel så viser forskning at den mest innflytelsesrike perioden i utviklingen av et barns intelligens er innen barnets første leveår. Måten foreldre snakker med sitt barn i dette stadiet vil være med å forme deres liv som et tenkende individ.

På et tidspunkt i livet vil du trenge familie og venner. Click to tweet

Til slutt så er det ikke bare din familie og venner som trenger deg – på et tidspunkt i livet så vil du trenge dem. Hvis du overser disse forholdene nå så risikerer du å miste støtte når du trenger den mest.