Tags

, , , ,

PENGER
Hva tror du hadde gjort deg mer tilfreds på jobb? Litt mer lønn hadde kanskje vært kjekt, kanskje at noen på jobb så opp til deg.

Penger og prestisje er ikke det som vil gjøre deg lykkelig eller tilfreds. Click to tweet

Slike antagelser er veldig vanlige. Faktisk så er de håndfaste aspektene ved jobben, slik som penger og prestisje, ikke det som vil gjøre deg lykkelig eller tilfreds. Hvis du er uenig i meg, så ta deg en tur neste gang du blir invitert til en klasse gjenforening så vil du se hvor ofte profesjonell suksess ofte har en bismak – personlig utilfredshet, oppløste familier, profesjonelle kamper og til og med kriminell oppførsel.

På tross av alt dette, så eksisterer det fremdeles en uheldig tilnærming til bruken av insentiver på arbeidsplasser. Insentiv teorien sier at jo mer du får betalt, jo mer produserer du.

Sett i lys av klasse gjenforeningen ovenfor, så ser insentiv teorien for enkel ut. I tillegg viser studier at de som arbeider hardest er faktisk personer som arbeider i kommune, stat eller i frivillige organisasjoner – mennesker som gjør arbeid som gir endringer på lokale, nasjonale og til og med globale nivå, men som tjener veldig lite.

Profesjonell tilfredshet stammer fra arbeid som matcher dine interesser og behov. Click to tweet

Faktisk så viser det seg at profesjonell tilfredshet stammer fra arbeid som matcher dine interesser og behov. Fredrik Herzberg skrev i sin tid at våre interesser og behov kan deles inn i to forskjellige kategorier – hygiene faktorer og motivasjons faktorer. Dette formet basisen for hans hygiene-motivasjons teori.

Hygiene faktorene dekker generelle arbeidsforhold, retningslinjer innen firmaet, kontrollrutiner og arbeidssikkerhet. Hvis dette ikke er tilstede eller ikke er tilfredstillende så snakker vi om dårlig hygiene som igjen leder til å være
misfornøyd på jobb. På den annen side sett, ville en jobb med kjempemessige arbeidsforhold men med ingen mulighet for forfremmelse eller belønning være tilfredsstillende? Sannsynligvis ikke.

Trivsel på arbeidsplassen får vi ved å kombinere hygiene faktorene med motivasjons faktorene. Motivasjons faktorene omhandler annerkjennelse, ansvar, utfordringer og personlig vekst og utvikling.

Vi må ha en kombinasjon av hygiene og motivasjon. Click to tweet

Tenk om en arbeidsplass var intellektuelt stimulerende men med forferdelig ledelse – ville det gitt trivsel på arbeidsplassen? Absolutt ikke! Det er klart at vi må ha en kombinasjon av hygiene og motivasjon.

Motivasjon og hygiene er bedre enn penger når det kommer til tilfredshet på arbeidsplassen.