Tags

, , , , , ,

muda

De av dere som kjenner til Lean kjenner kanskje igjen begrepet muda. For de av dere som ikke kjenner begrepet, så er muda et japansk ord som betyr lediggang, ubrukelighet, svinn eller bortkastet. Det er et nøkkelkonsept som følges av blant annet Toyota for å elliminere de syv typer svinn innen produksjon. Disse er:

• Lager
• Transport
• Bevegelse
• Overprosessering / Overproduksjon
• Defekter/Kvalitet
• Venting
• Ubenyttet ressurser

Men jeg har alltid følt at noe mangler i listen over – noe som Lean ikke tar høyde for og, som i mine øyne, er den store svakheten ved Lean. Misforstå meg riktig, jeg er stor tilhenger av Lean og har tilogmed kommet forbi Muda og fått øynene opp for de to andre ‘M’ ene som Lean står for og som du sjeldent får konsulentfirmaer til å arbeide med. Lean med Muda i fokus tar sikte på de lavthengende fruktene og da vil jo kunden bli veldig fornøyd med konsulentene, ikke sant? Klapp på skulderen, pen bonus, ser deg senere! Mura og Muri er på sett og vis like viktige som Muda – men har et lengre perspektiv. I forhold til mange Lean konsulenter så har jeg sort belte i Lean som for meg er så mye mer enn å finne Mudaer.

Så, er du nysgjerrig på hva den manglende/glemte Muda er?

Den store svakheten ved Lean? Bortkastet menneskelig kreativitet!    Click to tweet

Før du graver deg ned i Lean skyttergraven din og fnyser av meg, så tenk deg om…

• Finnes det bortkastet menneskelig kreativitet på arbeidsplassen?
• Kan vi ‘måle’ og ‘forbedre’ kreativitet?
• Hvordan får du kreativiteten til å flomme i en organisasjon?

Nedenfor finner du eksempler på initiativer som er innført i suksessfulle organisasjoner for å forbedre kreativitet i tillegg til å minimere svinn blant team medlemmer:

• Lage kreative arbeidsplasser for å fremme innovasjon
• Gi medarbeiderne verktøy og teknikker for å kunne generere nye ideer
• Organisere regelmessige workshops og treningssesjoner på kreativitet og innovasjon
• Inkludere innovasjon som en kjernekompetanse i lederutviklingsprogrammer
• Annerkjenne, belønne og feire gode ideer.

Jeg er sikker på at hvis du tenker etter så kan du legge til flere slike punkter i listen. Men det som er viktigere enn det er å annerkjenne at i en ikke så fjern fremtid så vil kreativitet være det som virkelig differensierer organisasjoner. For å sitere Edward de Bono: “As competition intensifies, the need for creative thinking increases. It is no longer enough to do the same thing better… no longer enough to be efficient and solve problems.”

Derfor vil jeg påstå at en organisasjons evne til å håndtere og overvinne den åttende Muda vil snart være organisasjonens eneste levedyktige konkurransefordel!

Som leder og medarbeider så forbeholder jeg meg retten til å trykke William McKnight sitt management principle til brystet:

As our business grows, it becomes increasingly necessary to delegate responsibility and to encourage men and women to exercise their initiative. This requires considerable tolerance. Those men and women, to whom we delegate authority and responsibility, if they are good people, are going to want to do their jobs in their own way.

Mistakes will be made. But if a person is essentially right, the mistakes he or she makes are not as serious in the long run as the mistakes management will make if it undertakes to tell those in authority exactly how they must do their jobs.

Management that is destructively critical when mistakes are made kills initiative. And it’s essential that we have many people with initiative if we are to continue to grow.”

FANTASTISK sagt!!!