Tags

, , , ,

george

Meteoren som vil fjerne nåtidens dinosaurtenkning har allerede truffet oss. Akkurat som krisen som inntraff dinosaurene for 60 millioner år siden, så døde ikke alle dinosaurene ut over natten. Det var en utryddelsesperiode hvor noen få dinosaurarter karret seg videre før de etterhvert døde ut og nå bare er kjent for oss gjennom fossiler.

Hvordan kan vi overleve og blomstre i dette raskt endrende landskapet? Click to tweet

Vi lever i en slik utryddelsesperiode nå. Hvordan kan vi overleve og blomstre i dette raskt endrende landskapet? Hvordan kan vi vise igjen, tilføre merverdi og klare å nå forskjellige forventninger og samtidig være enestående?

For å overleve så må vår kreativitet uhindret bli brukt på nye og utfordrende måter. Click to tweet

Bare de smidige og varmblodige innovatører vil klare seg. De som er lite fleksible og dogmatiske vil ikke klare seg. Vi må alle sammen tre ut over de grensene satt av fantasien vår, som gjør oss små, og omfavne vårt sanne potensial.

Men hva er en dinosaur organisasjon? Her er de største kjennetegnene som deles av både utryddede gigantreptiler og snarlig utdødde organisasjoner:

Designet for å utføre en oppgave, til å jakte på en bestemt måte. De vil aldri helt omfavne sosiale medier, ny teknologi, relasjonsbygging eller innse viktigheten av salg.

Mangel på visjon, klarer ikke se det store bildet. De har kanskje flotte systemer, men delene i systemet virker ikke samlet sett – de arbeider ikke mot et felles mål.

Det finnes ikke inspirerende ledelse eller retning. De fokuserer kun på bunnlinjen og løfter aldri blikket og ser derfor ikke at deres målsetting må endres.

Lav I.Q grunnet et lite nervesenter. Beslutninger tas av en liten gruppe mennesker, vanligvis med samme bakgrunn som kommer opp med de samme ideene. Tilsynelatende klarer de ikke inspirere ideer fra resten av arbeiderne og de klarer ihvertfall ikke stole på eller implementere noen av de.

Hører ikke på råd og klarer ikke prosessere og respondere raskt på ny informasjon. Med sine lite fleksible og utdaterte styringssystemer så klarer ikke organisasjonen å gjøre endringer på grunnlag av nye data, kulturelle endringer, økonomiske endringer, markedsendinger eller holdningsendringer.

Ikke i stand til å manipulere situasjoner og mennesker på en delikat og personlig måte. De klarer ikke inspirere andre mennesker til å yte sitt beste, de deler ikke visjonen og behandler de ansatte som navnløse ressurser og fjerner dermed andres personlighet og individualisme. Til gjengjeld får de en arbeidsmasse som arbeider for å leve i stedet for å leve for å arbeide – denne arbeidsmassen bryr seg ikke om organisasjonen – det eneste de gjør er å følge med på klokken for å se når de kan komme seg bort fra arbeidet for å gjøre noe som er verdt å gjøre.

Trenger å konsumere mye ressurser bare for å holde seg levende. De er så tungt nedlastet med personell, bygningsmasse, fabrikklokaler etc at det krever en formue bare for å holde døren åpen. De kaster trolig bort mye ressurser også. Lean er et ord de ikke har hørt om eller forstått betydningen av.
Saktegående og umulig å omstille seg raskt. Momentumet i operasjonsmønsteret er så gammeldags og skrevet på steintavler slik at de vil streve med å endre den minste lille ting selv når de innser at de må.

Kan ikke regulere den interne temperaturen, ikke helt selvstyrt og blir avhengig av eksterne. De er ofte avhengige av banker, investorer og aksjeeiere som begrenser deres mulighetsrom og endringsvilje.

Kraftfull og sterk men kan ikke fungere uten å skade miljøet rundt seg. Grunnet massiv energibruk, for å varme eller kjøle kontorer, drivstoff til mange kjøretøy, unødvendig reisevirksomhet, departemental sløsing og individer som ikke bryr seg om kostnader, så sløser de med ressurser og skaper massive fotavtrykk i miljøet.

Kaldblodige, mangel på medfølelse. Fra ekstremitetene om miljøforurensning og slavearbeid til hensynsløs HMS, så bryr de seg kun om bunnlinjen over alt annet inkludert mennesker og samfunn (og av og til loven).

Kan ikke fungere uten å være destruktiv og konkurransepreget. Eneste strategi er å angripe og konsumere. Samarbeid og dele er ukjente begrepet. Deres målsetning er å være den som står igjen til sist og de bryr seg ikke om hvem eller hva som kommer i veien. Det er krig.
Du tror gjerne at disse attributtene bare finnes i massive og veletablerte organisasjoner? Tenk på det igjen. Stemmer noen av disse på deg eller din organisasjon også? I så fall må du slutte med dinosaur tenkningen og omfavne den rasktenkende vitaliteten til de som om ikke så altfor lenge til vil arve jorden – mens de gjør den til et bedre sted for oss alle i samme slengen.