Tags

, , , ,

snuoperasjon2

Nøkkelordet er Snu!

Drei om kursen når du ser at organisasjonen beveger seg i feil retning. Click to tweet

Lær, anvend og utfør ved først å utarbeide en god strategi. Stol på deg selv og ha selvtillit nok til å få ting til å skje. Du må utvikle engasjement hos dine medarbeidere hvis du skal kunne utføre endringen effektivt. Gjennom en god strategi kan du klare å dreie om kursen for endringer som vil gi gode resultater.

En god strategi ser alltid tilsynelatende enkel ut. Click to tweet

Men, hva er strategi? En god strategi ser alltid tilsynelatende enkel ut. Men strategi gjør mer enn å oppfordre organisasjonen i å bevege seg i en bestemt retning. Å utvikle en god strategi erkjenner utfordringene i organisasjonen på en åpen og ærlig måte. En god strategi utvikler en fremgangsmåte for hvordan utfordringene kan løses. En dårlig strategi har en tendens til å overse denne lille detaljen. Overrasket? Nei, det er dessverre en realitet. Dårlige strategier bygger på avgjørelser tatt på feilaktig grunnlag. Dårlige strategier dekker over sine feil ved kun å gi deg oversikten over de overordnede målene, ambisjoner, visjoner og verdier. Dette er det selvsagt også viktig å ha, men det kan ikke erstatte en utfyllende strategi.

Jeg sier ikke at dette vil være enkelt – det jeg sier er at det vil være verdt det. Click to tweet

Så, hva er strategi? Ikke gjør den feilen at du forveksler strategi med ambisjoner, inspirerende lederskap, besluttsomhet og innovasjon. Iver, fremgangsmot og det å ‘skinne’ er ambisjon. Motivasjon, det å bygge entusiasme og få følgere blant dine medarbeidere er inspirerende lederskap. Engasjement, å krumme nakken og det å finne et formål er besluttsomhet. En god strategi er sammenhengende, koordinerer innsats, retningslinjer og ressurser slik at det er mulig å nå det viktige målet. Vit dette før du starter snuoperasjonen. Jeg sier ikke at dette vil være enkelt – det jeg sier er at det vil være verdt det.

Du kan snu, men prøv å unngå sikk-sakk ved å lage gode strategier.