Tags

, , , , ,

Som så mange andre ledere, så virker jeg rolig, kjølig, beslutningsdyktig, samlet. Men under mitt ytre så har jeg ofte følt på frykt.

Hvis du virkelig kjente meg så ville du vite at jeg bekymrer meg for mange ting: Click to tweet

  • At produksjonsprosessen når sine mange mål

  • At mine medarbeidere har en trygg og god arbeidsplass

  • At vi klarer våre økonomiske mål

  • At jeg klarer å holde kontrollen

  • Osv, osv

Jeg har i min karriere deltatt på møter, virket rolig og behersket for så å besvime på mitt eget kontor etter knapt å ha rukket lukke døren til kontoret. Jeg har mistet nesten 7 kg kroppsvekt på en måned grunnet arbeidsrelatert stress – jeg var så stresset og hadde konstant vondt i magen, så mat fristet ikke i det hele tatt.

 Jeg var en stund redd for at jeg var totalt utvasket Click to tweet

Jeg har vært med på opp- og nedturer. Rundt 2000 årsskiftet så var jeg med på å miste nesten 90% av inntjeningen og det tok meg nesten 2 år å finne min mojo tilbake. Jeg var en stund redd for at jeg var totalt utvasket og ikke hadde noenting igjen å tilby i arbeidsmarkedet.

Innerst inne er vi alle sammen redde for å mislykkes, for å feile. Click to tweet

Som leder så er du nærmest garantert å gjøre det:

  • Du taper avtaler du burde vunnet

  • Du kommer til å si ting som vil sette deg i forlegenhet

  • Du kommer ikke til å oppnå produksjonsmålene

  • Du kommer til å miste en viktig klient

Men det som teller er hvordan vi håndterer feilene.

Når en konkurrent vinner en avtale, så må du velge å ikke se på deg selv som en taper. Når ting ikke går på skinner, så må du velge å ikke se på dette som et tegn på inkompetanse. For en leder så er det å feile en naturlig del av læringsprosessen. Ledere forventer å gjøre feil og vet at de kommer til å mislykkes – ledere som er ærlige med seg selv, vel og merke!

Det betyr ikke at jeg som leder liker å feile men jeg vet at når jeg lærer noe nytt, så kommer det til å skje.

Dette er hva jeg velger for meg selv – merk ordet velger. Det er en beslutning som må tas – om og om igjen.

Løsningen ligger i å omforme feilene til noe positivt.

Snu feil til å bli verdifulle læreprosesser. Click to tweet

Når du gjør det, så endres alt. Du er ikke lenger så hard mot deg selv og du slutter å forsøke å gjøre alt perfekt. I tillegg er du mye mindre stresset – noe som i seg selv er veldig bra fordi nå kan hjernen din tenke klarere og mer kreativt

Hvis du strever med noe akkurat nå, så feiler du ikke. Du har bare ikke lært det enda – selv om du kanskje har arbeidet med dette hele din karriere. Ting endrer seg og det må du også.

Feiling er din nøkkel til suksess.

Husk, hvis du ikke lærer av dine feil så kommer du til å gjenta de gang etter gang. Click to tweet

For de som har lest hele innlegget, så kan jeg fortelle at Atychifobi betyr frykten for å feile.

I’ve failed over and over again in my life and that is why I succeed – Michael Jordan

There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: The fear of failure – Paulo Coelho

In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure – Bill Cosby

If you’re not failing every now and again, it’s a sign you’re not doing anything very innovative – Woody Allen

We pay a heavy price for our fear of failure. It is a powerful obstacle to growth. It assures the progressive narrowing of the personality and prevents exploration and experimentation. There is no learing without some difficulty and fumbling. If you want to keep on learning, you must keep on risking failure all your life – John W. gardner