Tags

, , ,

Er det ikke bra at så mange firmaer plutselig er interessert i å bruke sine ansattes kreativitet mer? De har innsett at hvis det er lite penger på budsjettet ELLER det er mye penger på budsjettet, så er det på tide å tenke.

Å være kreativ, være løsningsorientert, innovativ og å gjøre ting bedre ligger i menneskets natur. Click to tweet

Klarer DU å generere en genial ide som vil revolusjonere ditt firma? Kan alle og enhver være kreative? Svaret er selvsagt JA. Å være kreativ, være løsningsorientert, innovativ og å gjøre ting bedre ligger i menneskets natur. Vi kan alle gjøre det, men noen gjør ikke det. Hvorfor tror dere det er slik? Hvordan kan det ha seg at noen mennesker er rett og slett … kjedelige? Hvordan har det seg at de fleste av oss er ikke så kreative og oppfinnsomme som vi mener vi burde være? Hva skjer?

Svaret, selvsagt, er at folk har blokkeringer rundt sitt potensial, som en restriktiv barriere som de selv (eller kollegaer, koner/ektemenn, sjefen) har plassert der. Sonen innenfor barrieren blir til slutt din Comfort zone og etter hvert blir det ikke mulig for deg å bevege deg ut av den. Barrieren kan skyldes lav selvtillit på dine egne evner eller frykten for å fremstå som tåpelig. Noen ganger maskeres disse med selv-gratulerende uttalelser som: Jeg er fornuftig og til å stole på.

Så, det første vi må gjøre er å generere flere ideer for å kunne kvitte oss med slik nonsens ved å identifisere hva barrierene for innovasjon virkelig er. Vi gjør dette ved å stille spørsmål som: Hvorfor kan vi ikke gjøre det? Hvorfor ikke? Og Hva om? Hvis svaret er ’det er fordi det er slik vi alltid har gjort ting’, da vet du at du har funnet en kunstig barriere som hindrer deg i ditt arbeid og i ditt liv. Bryt gjennom!

Det neste vi må gjøre er å være oppmerksom på at de menneskene vi jobber sammen med vil kunne ha tilsvarende barrierer som blokkerer dem. Pass på at du hjelper dem ved å skape ett miljø hvor folk føler de kan bidra uten å dømmes (å dømme noens tankegang, initiativ, innovative ideer er en ordentlig kreativitets dødare).

Den tredje tingen som vi må innse er at vi skal aldri forsøke å generere ’gode’ ideer. Ved å kvalifisere dem som ’gode’ før vi til og med starter betyr at du allerede dømmer og filtrerer. Ikke gjør det! Disse tingene aktiviserer feil del av hjernen og vil stenge for andre ideer. Derfor er det en bedre ide å faktisk forsøke å tenke frem tilsynelatende tåpelige eller dårlige ideer. Dette fungerer fordi det er morsomt, noe som hjelper i seg selv. Det fungerer fordi noen av de tilynelatende tåpelige/dårlige ideene er faktisk gode ideer som du ellers aldri ville tenkt på og av og til når du snur en tåpelig/dårlig ide på hodet så ender du opp med en god ide. Alle ideer er verdifulle og velkomne, selv tilsynelatende tåpelige/dårlige, siden de ansporer til andre ideer igjen. Derfor må du aldri undervurdere dem.

Hvis vi ekspanderer vår tenkning ved å kvitte oss med våre forestilte barrierer, bygger selvtillit hos de vi jobber sammen med, skaper en positiv atmosfære av optimistisk spenning så vil vi innse at vi kan alle generere den typen ideer som kan forbedre alle aspekter ved hva vi jobber med.

Ved å være mer kreative kan vi virkelig oppnå mer med mindre. Click to tweet

Vi trenger å tenke nye tanker, finne nye måter å gjøre ting på, finne bedre ting å gjøre. Det er det folk overser i hverdagen – og det er hva kreativitet er.

Så, når du har ett problem og du trenger en løsning – ikke bry deg med hva som er konvensjonelt, ikke bry det med hva som er forventet, ikke bry deg med hva andre vil tro og tenke og ikke bry deg med om det i hele tatt er mulig å få til. Putter du slike begrensninger på dine ideer eller hvis du vekter dem i en brainstorming fase så kan du like godt bare gi opp og bli med i middelmådighets klubben fordi disse tingene motarbeider deg fra å få de beste ideene og vil høyst sannsynlig bare drepe hele prosessen.

Finn ut hva som er mulig å gjøre, hva som er tillat å gjøre i planleggingsfasen – ikke i den kreative fasen. Lær å leke, å lage nye assosiasjoner, bytt rundt på tingene, undre deg, vær tåpelig, eksperimenter. Dette er attributtene som vil gjøre deg i stand til å løse problemet med en unik løsning og til å tenke på den stadig unnvikende vinnende ideen.