Tags

, , , ,

I mange andre land står medarbeiderene til rådighet 24 timer i døgnet, men det er de færreste norske arbeidsgivere som har denne forventningen. Forventningen ligger nok hos oss selv.

Ca 50% av norske lønnsmottakere sier de har en sjef som forventer at de svarer døgnet rundt. Click to tweet

I Danmark er tallet lavere, ca 25% sier de har en sjef som forventer at de svarer døgnet rundt, mens i Kina er det ca 66%. Det viser en undersøkelse fra rekrutterings- og vikarbyrået Randstad som har intervjuet lønnsmottakere i 31 land.

Presset kommer fra oss selv

Selv om mange nordmenn har smartphones og bredbånd på hjemmekontoret så tror jeg ikke at ledere har en enda større forventning til at de kan forstyrre sine medarbeidere døgnet rundt. Jeg tror derimot at det er oss selv som har vanskelig for å styre vår egen arbeidstid og er ‘på’ hele døgnet. Nå som ferien står for døren så kan du sikkert oppleve det selv – mange setter opp et autosvar i ferien sin men allikevel svarer de deg ett par minutter etter de mottok mailen din. Hvorfor sette opp autosvar da? Fordi vi har et fokus på å promotere oss selv og markere at vi gjør noe og hvis sjefen sender en mail på kvelden føler vi oss bedre hvis vi svarer med det samme.

Press utenifra

Men presset kommer ikke utelukkende fra oss selv – det er stadig stigende forventning til at vi er online døgnet rundt og med økt globalisering vil vi nok merke et større ytre press på å være tilgjengelige etter klokken 16:00.

Uttalt press

Selv om det er en del nordmenn som, ifølge Randstads undersøkelse, har en sjef som forventer at de er online utover normal arbeidstid så er det allikevel mange land som har større forventninger enn i Norge. Det kan nok forklares med at vi har vært flinke til å si ifra mtp stress og grenseløst arbeid og mange steder har vi fått satt grenser/rammer på plass for dette – skal jeg forsøke å spå fremtiden, så tror jeg vi kommer til å se mer av slike grensesettinger i fremtiden.

Misforstått press?

Hvis det ikke allerede finnes avtaler på området kan det gå langsomt med å få til forventningsavstemning med din leder – fordi mange føler seg presset til å arbeide mer enn det som er godt for dem og når de da får mail fra sin leder klokken 23 på kvelden og igjen før solen er oppe og at deres kolleger er online rundt midnatt så skal det godt gjøres å la mail være mail.

Se sjefen i øynene og spør hvilke forventninger vedkommende har til deg. Click to tweet

Men det er ikke sikkert at din leder forventer svar tilbake utenfor arbeidstid. Se sjefen i øynene og spør hvilke forventninger vedkommende har til deg. Hvor hurtig skal du reagere hvis du får mail og hvordan skal du tolke det når sjefen sender deg mail klokken 23 på kvelden?