Tags

, , , , ,

Vet du hva som tenner dine medarbeidere, og vet du hva som driver de helt inne i hjertet? Vil du lykkes som leder er det her svaret på suksess ligger. For selv i en godt sammensatt og homogen gruppe av medarbeidere kan det gjemme seg store forskjeller på hvilket forhold de egentlig har til sitt arbeide og hva som motiverer dem innerst inne.

Det er motivasjonen som avgjør hvilken form for ledelse hver enkelt har bruk for. Click to tweet

Noen medarbeidere er drevet av et indre kall, andre for behovet av å høste annerkjennelse og klapp på skulderen, andre igjen vil helst at arbeidet og familien skal gå opp i en større enhet og så er det de som går på arbeidet for å tjene penger til det daglige brød så de hurtigst mulig kan få fri igjen.

Det er utrolig viktig å virkelig kjenne folks sanne natur og vite hva de brenner for og hva som får de til å gå på arbeidet hver morgen. Sett utenfra kan en medarbeider godt se ut til å være mest motivert av lønn og arbeidstider og virke likeglad med kvaliteten av arbeidet. Men i virkeligheten kan det forholde seg stikk motsatt. Og kanskje er det slik at vedkommende er dypt demotivert i sitt arbeid og derfor har begynt å fokusere på helt andre ting enn de som betyr noe.

En av lederens fremste oppgaver er å se bak fasaden på sine medarbeidere. Click to tweet

En av lederens fremste oppgaver er å se bak fasaden på sine medarbeidere for dermed å kunne ‘diagnostisere’ de for å vite om det er forskjell på det som driver dem og motiverer dem av natur og det som styrer dem i praksis.

Selv i en medarbeidergruppe hvor folk kan synes like og eksempelvis ha samme utdannelsesbakgrunn, kan det gjemme seg store innbyrdes forskjeller. De kan ha helt forskjellige verdier og ha et helt forskjellig syn på sitt arbeid og være dypt forskjellige når man studerer det som innerst inne betyr noe for dem. De forskjeller er man nødt til å kjenne til som leder hvis man skal kunne motivere medarbeiderne og derved utøve riktig ledelse på hver og en av dem.

Medarbeiderne kan, grovt sett, deles inn i fire grupper; Primadonnaen, pragmatikeren, lønnsmottakeren og prestasjonsdriveren.

For hver av disse knytter det seg forskjellige motivasjonsteorier. Hver av de fire er motivert av forskjellige forhold og ledelse av dem må derfor være differensiert. Særlig skiller lønnsmottakeren seg ut fra de andre ved å ha helt andre verdier for arbeidet enn de tre andre gruppene og kanskje derfor bør denne gruppens innflytelse på organisasjonskulturen minskes så mye som overhode mulig hvis organisasjonen skal fungere.

Prestasjonsdriveren

 • Styres av den utadvendte prestasjon

 • Styres av annerkjennelse av andre og av karrieremessig suksess

 • Vil nok knytte seg opp mot organisasjonens verdier, men det er kun tilsynelatende. I virkeligheten er de styrende verdier kun knyttet til egen prestasjon

 • Har langt på vei bruk for samme ledelsestype som primadonnaen men har også bruk for hyppig og konkret annerkjennelse av de løpende resultater av arbeidet.

Lønnsmottakeren

 • Arbeidet er en kilde til ressurser som kan brukes til å søke tilfredshet utenfor arbeidet

 • Kan godt slutte seg til organisasjonens verdier hvis de er til personlig fordel og kun hvis det er uten omkostninger

 • Blir av primadonnaen sett på som lønnsmottaker

 • Motiveres mest av lønn og frynsegoder

 • Har bruk for en leder som kan lede og fordele arbeidet så jobben kan utføres raskest mulig.

Primadonnaen

 • Styres av et innadvendt kall i ekstrem grad

 • Den utadrettede annerkjennelse er ikke i seg selv motiverende men brukes til å gi arbeidet mening

 • Styres av ekstremt sterke verdier og idealer

 • Arbeidet er i seg selv en primær kilde til tilfredshet og identitet

 • Har behov for en leder som kan sette overordnet misjon og visjon og skape gode rammer hvor man kan utøve sitt kall.

Pragmatikeren

 • Har et pragmatisk forhold til arbeidet

 • Prioriterer work-life balansen

 • Arbeidet er ikke den primære kilden til tilfredshet og identitet

 • Deler organisasjonens verdier men er ikke villig til å ofre mye for de

 • Identifiserer seg med primadonnaen og har derfor også bruk for en leder som skaper gode rammer for utførelse, men også en leder som tar hensyn til at det er mer til livet enn arbeid.