Tags

, , , , ,

Spør hvem du vil og de vil fortelle deg det – det er en forskjell mellom sjefer og ledere. Spør dem hva forskjellen er og ting blir straks litt mer vanskelig. Plutselig blir ordene mer amorfe og udefinerte – på en eller annen måte er lederskap noe som er lite håndfast – en karismatisk komponent som noen har og andre har ikke. Derfor er det, ihht “dem”, at ledere er så sjeldne.

Feil!

Forskjellen mellom det å være en sjef og det å være en leder er enkel: Å være sjef er en karriere. Lederskap er ett kall. Click to tweet

Du trenger ikke være høy, veltalende eller vakker for å være en god leder. Du trenger ikke ha det “spesielle noe” for å fylle en lederrolle.

Det du må ha er klart definerte overbevisninger – og selvsagt, motet det krever å realisere dine overbevisninger.

Bare når du forstår din rolle og plikt kan du ta skrittet fra sjef til leder. Click to tweet

Uansett om den gruppen du er ansvarlig for kalles ansatte, medarbeidere, team medlemmer eller annet, så ser de etter noen de kan plassere sin tillit hos. Noen som de vet arbeider for et større gode – for dem selv og for organisasjonen. De leter etter noen som de ikke bare kan – men også vil – følge. Det er bare når du har følgere at noen har plassert sin tillit hos deg. Måten du merker dette på er når organisasjonen overgår tidligere kvalitet, produktivitet, innovasjon og finansielle mål. Du opererer på et så høyt nivå av effektivitet at du faktisk kan dele av ditt eget budsjett med resten av organisasjonen – og i tillegg overgår du dine egne mål!

Du oppnår det du alltid har drømt om å oppnå, og ikke bare det. Det er faktisk enklere enn du trodde det skulle være. Fordi du er en leder. Fordi den gamle klassiske kommando og kontroll ledelsesmodellen som, i motsetning til hva moderne teorier forteller oss, fremdeles gjelder selv i våre mest progressive organisasjoner – ikke lengre er i førersetet. Du har selvsagt fremdeles kontrollen og du løser utfordringer etter hvert som de oppstår, men det er ikke du alene som gjør det. Du har personene som du har investert tillit i og som betaler tilbake med den tillit de har fått til å hjelpe deg i å skape en organisatorisk suksess.

Det er selvsagt også noen praktiske ting som må endre seg hos deg som sjef hvis du skal kunne ta steget og bli en leder. Altfor ofte ser vi at flinke mennesker som er sjef for en eller annen funksjon eller avdeling blir forfremmet til en lederstilling. Det er stor tiltro til at disse skal vokse med oppgaven og bli brilliante ledere siden de har bevist seg selv gang på gang i den sjefsfunksjonen de har hatt. Dessverre er det ikke slik – i de aller fleste tilfeller blir ikke disse til brilliante ledere og grunnen til det er at de ikke klarer å omstille seg selv fra sjef til leder. Du må nemlig klare å omstille deg fra:

•Spesialist til generalist

•Analyserende til integrerende

•Taktisk til strategisk

•Mursteinslegger til arkitekt

•Problemløser til å sette agendaen

•Kriger til diplomat

•Støttefunksjon til ledende rolle

Lykke til i omstillingen!