Tags

, , , , ,

Ledere vet hva de vil ha. De gjenkjenner også viktigheten av etisk oppførsel. De beste ledere utviser både sine verdier og etikk i sin lederskapsstil og gjøremåte. Dine lederskapsverdier og etikk burde være synlig siden du bør leve dem ut i din væremåte hver eneste dag.

De beste ledere utviser både sine verdier og etikk i sin lederskapsstil og gjøremåte. Click to tweet

Mangel på tiltro er et problem i mange organsiasjoner. Hvis ledere har identifisert og delt sine verdier og hvis de viser dem i praksis hver dag så vil den synligheten skape tiltro.

Å si en ting og gjøre en annen vil skade tiltro – muligens for alltid! Click to tweet

Dr. Duane C. Tway kaller tillit for et konstrukt fordi det er “konstruert” av tre komponenter: kapasitet til tillit, oppfattelse av kompetanse og oppfattelse av intensjoner.

Etikk på arbeidsplassen tar samme retning. Hvis organisasjonens lederskap har en væremåte og etiske forventninger, så blir de latterliggjort hvis de som ledere ikke lever opp til deres forventede væremåte og etikk. Ledere som viser etisk oppførsel vil påvirke andre rundt seg på en kraftfull måte.

Velg dine lederskapsverdier med omhu. Click to tweet

Følgende er eksempler på verdier og du kan bruke disse til å begynne diskusjoner i ledergruppen:

Ambisjoner, kompetanse, individualitet, likhet, rettferdighet, integritet, service, ansvarlighet, nøyaktighet, respekt, mangfold, forbedring, moro, ærlighet, kredibilitet, lagarbeid, ansvarlighet, kvalitet, effektivitet, verdighet, samarbeid, empati, oppnåelse, mot, visdom, uavhengighet, sikkerhet, utfordringer, innflytelse, læring, vennskap, disiplin, orden, generøsitet, medfølelse, standhaftighet, optimisme, fleksibilitet, pålitelighet

Som leder, velg de verdier og den etikk som er mest viktig for deg. Verdier og etikk du tror på og som definerer din karakter. Lev disse ut hver eneste dag på din arbeidsplass. Å etterleve disse verdiene og etikken er noen av de kraftigste verktøyene som er tilgjengelig for deg og som vil hjelpe deg til å påvirke andre. Ikke kast bort din beste mulighet!