Tags

, , , ,

“Det finnes ikke noe mer demoraliserende enn en leder som ikke klarer å entydig kommunisere hvorfor vi gjør det vi gjør” –James Kouzes og Barry Posner – forfatterene bak boken “The leadership challenge”

Ledere har visjoner – de deler en drøm og en retning som andre mennesker ønsker å dele og følge. Click to tweet

Lederskapsvisjonen går lengre enn skriftlige handlingsplaner, mål og visjoner som printes ut,  henges på veggen og ofte glemmes. Lederskapsvisjonen gjennomsyrer hele arbeidsplassen og viser seg i handlinger, tro, verdier og mål hos lederene.

Fretex

Fretex er et selskap som samler inn klær og gjenstander som folk ellers ville ha kastet på søppelplassen. Dette ordner de, renser, polerer og selger på nytt. Ikke bare sparer de miljøet for flerfoldige tonn med avfall, de lager også tusenvis av produkter som kan brukes igjen.

Hvis du nå er en miljøbevisst person som bryr deg om å ta vare på miljøet, så er denne lederskapsvisjonen noe du tror på og som du ønsker å være en del av. I tillegg så er ideen om å arbeide for noen som gjør utadvendt filantropisk arbeid samtidig som de sparer miljøet noe som appellerer til andre visjons- og misjonsdrevne personer. Denne lederskapsvisjonen er kraftig!

Den er kraftig fordi topplederene og lederene tror på visjonen og misjonen. Det er ikke bare noe som er printet ut og hengt på veggen – nei, lederskapsvisjonen er så kraftig fordi menneskene som jobber der lever lederskapsvisjonen hver dag på jobb! De ansatte sorterer ikke bare klær og filler for å tjene penger til sine eiere, de redder miljøet og hjelper samtidig med å finansiere vaksinasjonsprogram, barnedødelighetsprogram etc i den tredje verden- Kan en visjon bli kraftigere enn dette?

Den organisasjonen du arbeider i har nødvendigvis ikke den samme overbevisende visjonen som Fretex men lederene kan allikevel inspirere med sine egne visjoner. Faktisk ble de fleste organisasjoner til ved at en eller flere personer hadde en visjon om hva hun/han eller de kunne skape. Å dele den visjonen med andre på en slik måte at de føler seg overbevist til å delta i den er den virkelige hemmeligheten i en suksessfull lederskapsvisjon.

For at en visjon skal motivere og overbevise andre til å følge deg som leder så må den

  • Entydig definere hensikt og mål for organisasjonen

  • Inspirere til lojalitet og medfølelse gjennom involvering av de ansatte

  • Utvise og reflektere den unike styrken, kulturen, troen, verdiene og retningen i organisasjonen

  • Inspirere til entusiasme, tiltro, engasjement og spenning hos alle som arbeider hos deg

  • Hjelpe de ansatte til å tro at de er en del av noe større enn seg selv og sitt daglige arbeid

  • Deles og kommuniseres regelmessig

  • Utfordre de ansatte til å overgå seg selv, til å strekke seg