Tags

, , , ,

Ledere er vanskelige å finne – de har en unik blanding av karisma, visjon og personlighetstrekk som gjør at andre får lyst til å følge dem. Det finnes også andre særtrekk hos en leder og det er disse jeg skriver om i mine nyeste innlegg på bloggen.

Ledere må innse det faktum at de må tiltrekke seg folk som vil følge dem. Click to tweet

Det at noen følger er en nøkkelfakor ved lederskap. For å følge deg så må mennesker føle tillit til den retningen en leder beveger seg i. Følgere er i stand til og har blitt delegert myndigheten til å gjøre sin del i å fullføre de objektiver du som leder har satt.

I tillegg så er ledere som tiltrekker seg følgere både til å stole på og ansvarlige. Hvis progresjon mot et gitt mål går senere, så tar en leder ansvar og analyserer problemet – lederen leter ikke etter andre å legge skylden på. Derfor er også folk trygge på at deres innsats ikke blir straffet hvis de tar rimelige og ansvarlige risikoer.

Suksessfulle ledere er ærlige om potensielle risikoer ved å gå i en bestemt retning Click to tweet

Følgere må tro på at, når reisen er slutt, så vil de bli belønnet og annerkjent for deres innsats og deltakelse i å nå målet. En leder må hjelpe de som følger til å besvare dette viktige spørsmålet: “What’s in it for me”? Suksessfulle ledere er ærlige om potensielle risikoer ved å gå i en bestemt retning. De kommuniserer ikke bare en retning å bevege seg i mot målet, men også all annen informasjon som de som følger trenger for å kunne gjøre sin del på en suksessfull og dyktig måte.

En leder er ofte den personen som har ansvaret, den som startet eventyret, CEO, direktøren eller avdelingslederen. Lederskapskvalitetene kombinert med makt i egenskap av posisjon kan forsterke et individs evne til å tiltrekke seg følgere alle ledere trenger. Faktisk kan foretningseiere stole på en viss grad av respekt og følgere kun basert på deres eierskap og tittel. Stamina spiller også en rolle i å tiltrekke og beholde følgere. Mennesker som har fulgt en leder i 10 år vil fortsette å følge med mindre de mister tiltro til lederen.