Tags

, , ,

Visse særtrekk skiller gode ledere fra de nokså gode ledere i dagens organisasjoner.

Lederstil læres fra mentorer, på skolen, i kurs og blir til som del av en persons medfødte personlige lederskaps evner som utvikles over flere år. Natur eller oppfostring? er et spørsmål som ofte stilles om lederskap. Mitt svar er “Ja” fordi jeg tror at kombinasjonen av naturlige lederskapsevner og oppfostring gjennom lederskapsutvikling definerer din lederstil.

Ut i fra egen erfaring så vil jeg forsøke å definere særtrekk ved lederskap som lager gode ledere. Det blir nok derfor flere innlegg rundt dette emnet i tiden som kommer – hvert innlegg vil fokusere på ett aspekt av lederskap.

Lederskap er forskjellig fra ledelse og tilsyn selv om mange organisasjoner bruker termene om hverandre. Selv om definisjonen av dette er forskjellig så er det mulig for et individ å inneha alle tre.

Med tilsyn mener jeg at et individ har som oppgave å peke ut retningen samt se til at retningen holdes ovenfor andre ansatte. Suksessfaktorer for en slik person er at vedkommende ser de ansatte, gir tydelige tilbakemeldinger og gir opplæring til personell som rapporterer til vedkommende.

Ledelse er å utføre det som skal til for å være i business, ha kontroll på arbeidet og å være den som gir retningen og guider andre ansatte. Vedkommende skal også administrere og organisere arbeidsprosesser og systemer og håndtere problemer og utfordringer. Ledere monitorerer og kontrollerer arbeid samtidig som de hjelper grupper med ansatte til å utføre sitt arbeid på en bedre måte enn de ville gjort selv. En leders arbeidsoppgaver blir ofte beskrevet som å gi andre det de trenger for å forbedre sitt arbeid og sine arbeidsoppgaver.

Et etterhvert berømt sitat fra Warren Bennis viser tydelig forskjellen mellom ledelse og lederskap: “Managers are people who do things right, while leaders are people who do the right thing.”

Mens en som bedriver tilsyn og en leder også kan vise lederskapsevner eller lederskapspotensiale, så er virkelige ledere sjeldne. Dette fordi kombinasjonen av evner, personlighet og ambisjoner som er så essensielle for lederskap er vanskelig å utvikle og utvise.

Det finnes igrunnen kun tre teorier som forklarer hvordan mennesker blir ledere. De to første forklarer lederskapsutvikling for et fåtall mennesker.

Disse teoriene er:

  • Noen personlige egenskaper kan lede personer på naturlig vis inn i lederskapsroller – dette er egenskaps teorien.

  • En krise eller viktig begivenhet kan få en person til å ta skrittet frem, noe som bringer frem ekstraordinære lederskaps kvaliteter i en person. Dette er begivenhets teorien.

  • Folk kan velge å bli ledere. Folk kan lære lederskapsevner. Dette er transformativ lederskaps teorien.

Det er denne teorien jeg selv mener er den mest korrekte for de fleste ledere idag og er nok med på å forme basis for min tenkning om lederskap.

Den viktigste lederskaps særegenheten

Den første og viktigste særegenheten til en leder er beslutningen om å bli en leder. Click to tweet

Den første og viktigste særegenheten til en leder er beslutningen om å bli en leder. På et tidspunkt så beslutter en leder at de ønsker å gi andre en visjon – dirigere og bestemme utfallet av fremtiden – inspirere andre til suksess. Lederskap innebærer at du som individ er dominant og tar ansvar. Hvis du velger å bli en leder, om det er på jobben, i nærmiljøet eller i en krise, så vil disse særtrekkene hjelpe deg til å finne din unike miks av evner, egenskaper og ambisjon.

Det første særtrekket til en leder er VALG – ledere velger å lede. Click to tweet

Suksessfulle ledere velger å lede – i motsetning til Neo i The Matrix, så kan du bestemme om du er “the One”. Det første særtrekket til en leder er VALG – ledere velger å lede.