Tags

, , , ,

De ansatte er mer modne for å støtte endringer hvis de er klare til å gjøre endringene. Dette betyr at de tror på endringen, har tid og energi til å investere i endringen og at organisasjonen er klar til å støtte endringen.

Nylig sendte en direktør jeg kjenner en epost og spurte sin ledergruppe om deres tilbakemelding på å starte en kontinuerlig forbedrings prosess. Den umiddelbare reaksjonen fra de av hans ledergruppe som har erfaring fra den virkelige verden var at organisasjonen ikke var klar for en slik prosess. De hadde helt rett! Bedriften tar steget fra taktisk til strategisk og det tar opp all tilgjengelig energi og fokus.

Er du åpen i din kommunikasjon med dine ansatte? Click to tweet

Du kan også ta temperaturen på din egen organisasjon for å se om den er klar for å delta i endringsprosesser. Det finnes verktøy for dette som kan hjelpe deg til å vurdere hvor klar organisasjonen er, i tillegg kan du få kvalitativ informasjon fra intern og ekstern stab og konsulenter. Forsøk å svare på spørsmål som: Hva er tillitsnivået i organisasjonen? Er de ansatte positive til sitt arbeidsmiljø? Er du åpen i din kommunikasjon med dine ansatte? deler du f.eks finansiell informasjon med de ansatte?

Disse faktorene har en meget stor påvirkning på personers akseptanse og villighet til endring. Hvis du kan starte å bygge dette positive og støttende miljøet før endringene så får du en veldig grei start på endringsprosessen.