Tags

, , ,

Begrepet ‘sosial kapital’ dekker over tre faktorer:

  • tillit

  • rettferdighet

  • samarbeidsevne

 Det mangler en fjerde faktor:

  • engasjement.

Tillit, rettferdighet og samarbeidsevne utgjør tilsammen den motoren som kan få samarbeidet til å kjøre. Engasjement er drivstofftanken som avgjør om motoren faktisk er igang eller kun er en død klump metall.

Det blir for lett å tro at høytutdannede medarbeidere pr. definisjon er selvmotiverte. Click to tweet

Noen forestiller seg kanskje at engasjement dukker opp av seg selv når de andre faktorene er tilstede. Dette er ikke min mening! En rettferdig og tillitsvekkende leder har mye igjen for å sette fullt fokus på medarbeiderenes motivasjon og engasjement. Det blir for lett å tro at høytutdannede medarbeidere pr. definisjon er selvmotiverte.

Det forklarer kanskje forskjellen mellom offentlig og privat sektor? Spør man sjefer i den offentlige sektor om hvordan det går med relasjonene og samarbeidet på arbeidsplassen (det som med en samlebetegnelse kalles den sosiale kapital), så tegner de et lysere bilde enn medarbeiderene.

I den private sektor er det derimot ingen klar forskjell. I privat sektor har man en helt naturlig oppmerksomhet, og et realistisk syn, på incitamenter og motivasjon.

Offentlige ledere har en vanskeligere oppgave på dette punktet: De har færre og mer innviklede verktøy til rådighet men så slipper de gjerne lettere unna med å bortforklare motivasjonsproblemer?