Tags

, , , , , ,

I moderne ledelse kan du ikke styre medarbeiderene med makt

Click to tweet

I moderne ledelse kan du ikke styre medarbeiderene med makt. De ansatte skal følge deg frivillig. De skal stole på at du er kompetent som leder. Når du skal lede og motivere dine medarbeidere er din troverdighet avgjørende. Jo høyere troverdighet du har, jo mer villig er de ansatte til å støtte opp om dine beslutninger. Har du lav troverdighet vil de møte dine ord med motvilje. Høy troverdighet gjør dine medarbeidere positive og åpne. Lav troverdighet gjør dem negative og lukkede.

Når man vil overbevise andre skal man ha en god etos Click to tweet

 Men hvordan får du høy troverdighet? Hvordan får du dem til å nære en umiddelbar tillit til deg? Det kan Aristoteles forklare. Når man vil overbevise andre skal man ha en god etos, sa han. Det vil si en tillitsvekkende karakter. Du kan bygge god etos på tre dyder. Feiler du på en av dydene mister du troverdigheten.

 De tre etosdyder:

 1. Du skal ha velvilje ovenfor for dine medarbeidere. De skal føle at ditt budskap er til fordel for dem. Vis, at du har en oppriktig og engasjert interesse i, at det går dem godt. Du snakker ikke kun for egen vinnings skyld, men for hele organisasjonens og de enkelte medarbeideres skyld. De ansatte skal merke, at dere er i samme båt. Dere har de samme grunnverdier og er enige om det basale. Uttrykk empati, interesse, felles verdier og felles språk ovenfor for de ansatte. Snakker du i et abstrakt og upersonlig språk, vil de ikke føle, at du snakker til dem og dermed heller ikke, at dere er i samme båt. Det bryter ned etos og evnen til å overbevise. Det er ikke tilfeldig, at de politikere, som har en høy troverdighet, også er de, som forstår å snakke med et språk som velgerene forstår. Du kan også øke din etos ved å referere til personer og autoriteter, som de ansatte respekterer, og som er enige med deg.

2. Du skal være moralsk rettskaffen. Folk har lettere til å gi seg over til en person som overholder de sosiale spilleregler for god moral. Snakk om andre på en respektfull måte og unnlat å virke negativ, nedlatende, bitter og selvisk. Alle negative følelser skader din etos. Er du sint skal sinnet vendes til noe positivt og konstruktivt. Snakk om positive ting og få de ansatte til å føle at du er deres venn. Du må ikke lyve, baktale eller tale vondt om andre. Du er ubestikkelig og manipulerer ikke med andre. Det styrker din moralske habitus når du er ærlig med hensyn til de interesser du er styrt av. På den annen side blir du ikke troverdig hvis du utgir deg for å være en annen enn den du er. Spill med åpne kort og vær ærlig med dine hensikter. Click to tweet

3. Du skal være kompetent og vise sunn fornuft. Du skal demonstrere kompetent lederskab og kunne treffe de rigtige beslutninger så både virksomheten og de ansatte har det godt. Når du kommuniserer med de ansatte skal du vise at du kan detaljene utenat. Du vet hva du snakker om. Jo større erfaring du har og jo bedre resultater du kan fremvise, dess mer kompetent vil du virke. Du må gjerne være belest og ha en stor viten du kan trekke på. Vis at du har en sunn dømmekraft og kan se nyansert på en sak. Ha forståelse for hvordan saken ser ut fra motpartens side. Hvis du ofte er i dine følelsers vold kompromitterer du din sunne fornuft og dermed din evne til å se nyansert på en sak. Det er godt å være besindig og avbalansert.