Tags

, , ,

Moderne ledelse er ofte lik selv-ledelse. Ansvar delegeres og ansatte leder ofte seg selv. Modellen kan være givende men moderne ledelse kan i den daglige kommunikasjon også skape tvil om hvem som egentlig er lederen. Får de ansatte ikke inntrykk av ditt lederskap vil de være mindre tilbøyelige til å identifisere seg med virksomhetens kultur og deres motivasjon vil være diffus.

I en arbeidssituasjon har de ansatte behov for å vite hvem som har lederskapet. De har behov for å vite om du er kompetent som leder. Det lederskapet kan du signalisere ved hjelp av resultater og handlinger men du kan også gjøre det i tale og skrift når du daglig kommuniserer. Faktisk kan du kun demonstrere effektiv ledelse når du også kommuniserer ditt lederskap.

I en arbeidssituasjon har de ansatte behov for å vite hvem som har lederskapet Click to tweet

Det kan du ikke hvis du i den daglige kommunikasjonen virker vag, abstrakt, mumlende, tvilende, saktmodig og tilbakeholden eller hvis ditt kroppsspråk er defensivt og ditt blikk ukonsentrert. Når du snakker og skriver skal du vise at du tar et klart lederskap.

Gode råd når du kommuniserer lederskap:

Utstrål lederskap med ditt kroppsspråk. Ha kontroll over mimikk og gestikulasjon. Bruk rolige og veloverveide fakter.

Bevar roen i enhver situasjon. Mister du besinnelsen eller overblikket, mister de ansatte tilliten til deg.

Få øyekontakt og vær ikke redd for å holde på øyekontakten.

Utstrål nærvær. Kikk på de ansatte med åpent blikk og vis at du lytter.

Hvis det finnes problemer i virksomheten og de ansatte er usikre eller går rundt og sladrer er det risiko for at deres motivasjon og prestasjon faller. I slike situasjoner skal du presentere løsninger og konkrete anvisninger til de ansatte. Unngå tvil ellers får de inntrykk av en usikker leder som er trengt inn i et hjørne uten kontroll over situasjonen.

Besvar de ansattes kritiske spørsmål med åpenhet.

Abstrakt språk er ikke ualminnelig i ledelseskommunikasjon. Men skriver eller snakker du abstrakt så gir du ikke inntrykk av at du vil i dialog med de ansatte. De forstår kanskje heller ikke hva du mener. Resultatet er ikke nærhet og at de ønsker å følge deg, men distanse og forvirring.

Ikke fremstå som en tørr fagmann. Unngå et språk som er akademisk, abstrakt og faglig innforstått.

Ros er et godt virkemiddel når man vil bruke kommunikasjon til å motivere de ansatte. Ros skaper stolthet og får dem til å yte en god innsats. Men hvis din ros ikke er konkret virker den ikke troverdig og skaper mistillit. Du skal være konkret når du roser. Hvorfor har de ansatte fortjent din ros? Gi konkrete svar på det ellers virker du falsk.

Ros er et godt virkemiddel når man vil bruke kommunikasjon til å motivere de ansatte Click to tweet

Klisjeèr høres ofte i ledelseskommunikasjon. Men bruker du klisjeèr, fraser eller floskler kan det oppstå tvil på om du kan tenke selvstendig og om du mener det du sier.

Jatting viser ikke lederskap. Bruk språklig økonomi som viser at du kan skjære inntil benet og sette fokus på det vesentlige. Kort er godt! Ha et budskap som er klart og vesentlig – det viser lederskap.

Bruk et muntlig språk med korte hovedsetninger og formuleringer fra hverdagen. Muntlig kommunikasjon skaper en nærhet mellom deg og de ansatte.

Tonen skal ikke virke jovial. Som leder er du hevet over de andre.