Tags

, ,

33 prosent skyldes medfødte egenskaper og intelligens – resten av egenskapene, som kjennetegner den gode leder, er noe, som kommer senere. Det hevder Øyvind L. Martinsen, 1. amanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Norge. Click to tweet

Martinsen har gjennomgått 100 års forskning om ledere og lederskap, og han har funnet frem til fem kjennetegn, som karakteriserer de beste ledere, skriver forskning.no

  • Mål- og resultatorientert
  • Følelsesmessig stabil
  • Utadvendt
  • Åpen overfor andres erfaringer
  • Omgjengelig og empatisk

Det er dog langt fra alle ledere, som kan sette kryss ved alle de ovennevnte egenskaper. Ifølge internasjonale undersøkelser, som Øyvind L. Martinsen har gjennomgått, svarer to av tre medarbeidere, at det verste ved deres jobb er deres nærmeste sjef.