Tags

, , ,

Integritet

Integritet

Integritet er normativt, dvs vi kan ikke definere integritet som god eller dårlig. Enten har du integritet eller så har du ikke integritet – så enkelt er det!

 Enten har du integritet eller så har du ikke integritet – så enkelt er det!  Click to tweet

Når jeg snakker om integritet så refererer jeg ikke til ordet slik du tror jeg gjør. Når jeg snakker om integritet så mener jeg ikke moral eller dyd ei heller om noen er en ’god’ person eller ’dårlig’. Nei, jeg snakker om helhet. Om sammenhengen mellom ditt ord, din værelse og dine handlinger; din passform mellom hvem du fremstiller deg selv til å være ovenfor deg selv og til verden og hvordan du viser deg frem gjennom din værelse, gjøren.

Hvordan opprettholder du din integritet? Du må hedre ditt ord – ikke bare holde ord. Det er en vesentlig forskjell mellom å hedre ditt ord og holde ditt ord. Du kan hedre ditt ord ved å holde det – og hvis du vet at du ikke kommer til å holde ditt ord så må du der og da fortelle den/de personen(e) som stoler på deg (og ditt ord) at du ikke kommer til å holde det. Så må du ta konsekvensen…DA hedrer du ditt ord.

Med andre ord: du har gjort det du har sagt du skal gjøre eller du har sagt at du ikke kommer til å gjøre det; du har ikke skjult noe, du er sannferdig, åpenhjertig og ærlig og du har tatt konsekvensen og ryddet etter deg.

Hvorfor er integritet så viktig? Hvilket bidrag gir integritet til ledelse? En leder har et forhold til andre mennesker. Integritet som i betydningen av å hedre sitt ord utvikler og skaper tillit, skaper ’workability’ og bidrar til forbedret ytelse